top of page
Search
  • Writer's pictureJonna

SBCAK ry PK-rinki

Pätkis on valittu tämän vuoden pk-rinkiin! Pääsemme siis sukeltamaan vielä syvemmälle palveluskoiralajien maailmaan.

Jäljen lisäksi pääsemme tutustumaan myös hakuun niin ringin kuin myös erillisen alkeiskurssin merkeissä. Tästä vuodesta tulee huikea.


20 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page