top of page
Search
  • Writer's pictureJonna

Kitka 1v ja luustokuvat


Näillä tuloksilla kelpaa!

  • Lonkat A/A

  • Kyynäret 0/0

  • Selkä LTV0, VA0

  • Olat terve/terve

  • Polvet 0/0


Kuva : Alisa Kiikala

9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page