top of page
Search
  • Writer's pictureJonna

Paimennustaipumustesti hyväksytty

Pätkis suoritti paimennustaipumustestin arvosanalla hyvä! Viimeksi kun ollaan oltu lampailla niin Pätkis oli selkeästi vauhdikkaampi, mutta kyllä sieltä kuitenkin kiinnostusta löytyi, vaikka rauhakseen tarkkailtiin.


15 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page