top of page
Search
  • Writer's pictureJonna

Pätkis JK2


JK2 2-tulos

Maastot 178/200

Tottis 84/100

Yhteensä 262/300

Kankaanpää 17.9.2023

Tuomarina Lea Kallio


Yksi välikeppi jäi jäljelle hyvin tarkasta työskentelystä huolimatta sekä liikkeestä istumisesta tulikin seisominen, muuta isompaa virhettä ei tullut. Pätkis tykitti esineruudusta täydet pisteet ja jopa hyppynoudon suoritti molempiin suuntiin.


On se vaan ihan superkoira!

6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page